other

Угода Користувача

 Дана Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту www.vr.zp.ua (далі — «Сайт»).

1.Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Дана Угода є публічної офертою. Одержуючи доступ до матеріалів Сайту Користувачі вважаються, що приєдналися до даної Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в однобічному порядку змінювати умови даної Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача із внесеними змінами він зобов’язано відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

  1. Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися, як порушення законодавства України або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідний висновок ліцензійних договорів (одержання ліцензій) від Правовласників.

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські добутки, посилання на Сайт обов’язкова .

2.4. Коментарі й інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України й загальноприйнятих норм моралі й моральності.

  1. Інші умови

3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із даної Угоди або пов’язані з ним, підлягають дозволу відповідно до чинного законодавства України .

3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як установлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого наймання, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсною або не підлягає примусовому виконанню та  не тягне недійсності інших положень Угоди.

3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у випадку порушення ким-небудь із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права почати пізніше відповідні дії в захист своїх інтересів і захист авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали Сайту.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами даної Угоди й безумовно ухвалює їх.